Slegter og Gaarder i Gausdal, videreføring av Kraabølsboka, Bind 1 - Østre GausdalKildeinformasjon